सामान्य निवडणुका 2024

प्रतिस्पर्धी उमेदवार

सामान्य निवडणुका 2024 - I

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Wednesday, 27 March 2024 - 2 months ago
नामांकनांची छाननी
Thursday, 28 March 2024 - 2 months ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Saturday, 30 March 2024 - 2 months ago
मतदान तारीख
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

सामान्य निवडणुका 2024 - II

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Thursday, 4 April 2024 - 2 months ago
नामांकनांची छाननी
Friday, 5 April 2024 - 2 months ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Monday, 8 April 2024 - 2 months ago
मतदान तारीख
Friday, 26 April 2024 - 1 month ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

सामान्य निवडणुका 2024 - III

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
नामांकनांची छाननी
Saturday, 20 April 2024 - 2 months ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Monday, 22 April 2024 - 1 month ago
मतदान तारीख
Tuesday, 7 May 2024 - 1 month ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

सामान्य निवडणुका 2024 - IV

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Thursday, 25 April 2024 - 1 month ago
नामांकनांची छाननी
Friday, 26 April 2024 - 1 month ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Monday, 29 April 2024 - 1 month ago
मतदान तारीख
Monday, 13 May 2024 - 1 month ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

सामान्य निवडणुका 2024 - V

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Friday, 3 May 2024 - 1 month ago
नामांकनांची छाननी
Saturday, 4 May 2024 - 1 month ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Monday, 6 May 2024 - 1 month ago
मतदान तारीख
Monday, 20 May 2024 - 1 month ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

सामान्य निवडणुका 2024 - VI

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Monday, 6 May 2024 - 1 month ago
नामांकनांची छाननी
Tuesday, 7 May 2024 - 1 month ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Thursday, 9 May 2024 - 1 month ago
मतदान तारीख
Saturday, 25 May 2024 - 3 weeks ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

सामान्य निवडणुका 2024 - VII

नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख
Tuesday, 14 May 2024 - 1 month ago
नामांकनांची छाननी
Wednesday, 15 May 2024 - 1 month ago
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख
Friday, 17 May 2024 - 1 month ago
मतदान तारीख
Saturday, 1 June 2024 - 2 weeks ago
मत मोजणे
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

प्रतिस्पर्धी उमेदवार

अस्वीकरण: येथे दर्शविलेले राजकीय पक्ष आणि निवडणूक उमेदवारांची यादी अचूक किंवा अद्ययावत नाही. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची घोषणा केली गेली आहे आणि निवडणूक आयोगाकडे अद्याप नामांकन झाले नाहीत.
अद्ययावत:November 10, 2020, 6:38 pm