ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ

ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮ ਪੀ ਨਾਮ
MOHAMMED FAIZAL PP
Party
Nationalist Congress Party
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ
ਪੱਕਾ ਪਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਪਤਾ

ਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ


    ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?

    ਉਸ ਲਈ ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾਂ

    ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?