இலட்சத்தீவுகள் லோக்சபா தொகுதி, இலட்சத்தீவுகள்

இலட்சத்தீவுகள் மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
MOHAMMED FAIZAL PP
கட்சி
Nationalist Congress Party
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies


    இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

    அதற்காக மன்னிக்கவும்

    இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?