लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघ, लक्षद्वीप

लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघ

लोकसभा खासदार नाव
MOHAMMED FAIZAL PP
पार्टी
Nationalist Congress Party
ईमेल पत्ता
कायमचा पत्ता
दिल्ली पत्ता

विधानसभा


    हे उपयुक्त होते?

    त्याबद्दल क्षमस्व

    आम्ही सुधारणा कसे करू शकतो?