ganjam district, odisha

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  ganjam District Emergency Officer

  Name
  District Emergency Officer

  ganjam Deputy Commissioner

  Name
  Sri Vijay Amruta Kulange
  Sri Vijay Amruta Kulange

  ganjam District Panchayat Officer

  Name
  Dharmananda Sethia

  Legislative Assemblies

  1. BHANJANAGAR
  2. POLASARA
  3. SURADA
  4. KABISURYANAGAR
  5. KHALIKOTE (SC)
  6. ASKA
  7. SANAKHEMUNDI
  8. HINJILI
  9. CHHATRAPUR (SC)
  10. DIGAPAHANDI
  11. GOPALPUR
  12. BERHAMPUR
  13. CHIKITI

  Towns

  Municipal Corporation

  1. Brahmapur
  2. Brahmapur

  Notified Area Committee

  1. Buguda
  2. Bhanjanagar
  3. Bellaguntha
  4. Surada
  5. Asika
  6. Kabisurjyanagar
  7. Polasara
  8. Kodala
  9. Khalikote
  10. Rambha
  11. Chhatrapur
  12. Ganjam
  13. Purusottampur
  14. Hinjilicut
  15. Gopalpur
  16. Digapahandi
  17. Chikiti

  Blocks

  1. Aska
  2. Beguniapada
  3. Bellaguntha
  4. Bhanjanagar
  5. Buguda
  6. Chatrapur
  7. Chikiti
  8. Dharakote
  9. Digapahandi
  10. Ganjam
  11. Hinjilicut
  12. Jagannathprasad
  13. Kabisuryanagar
  14. Khallikote
  15. Kukudakhandi
  16. Patrapur
  17. Polosara
  18. Purushottampur
  19. Rangeilunda
  20. Sanakhemundi
  21. Sheragada
  22. Surada

  Was this helpful?

  Sorry about that

  How can we improve it?