Chatrapur Block, Ganjam District, Odisha

ganjam District Emergency Officer

Name
District Emergency Officer

ganjam Deputy Commissioner

Name
Shri Kulange Vijay Amruta,IAS

ganjam District Panchayat Officer

Name
Dharmananda Sethia

Panchayats

 1. Agastinuagam
 2. Arjipalli
 3. Badamadhapur
 4. Baulagam
 5. Bhikaripalli
 6. Bipilingi
 7. Chamakhandi
 8. Chikalakhandi
 9. Kalipalli
 10. Kanamana
 11. Laxmipur
 12. Mahanadapur
 13. Narendrapur
 14. Pattlampur
 15. Podapadar
 16. Sriramachandrapur
 17. Sundarpur
 18. Tanganapalli