Sheragada Block, Ganjam District, Odisha

ganjam District Emergency Officer

Name
District Emergency Officer

ganjam Deputy Commissioner

Name
Shri Kulange Vijay Amruta,IAS

ganjam District Panchayat Officer

Name
Dharmananda Sethia

Panchayats

 1. Allarigada
 2. Bandhaguda
 3. Baramunduli
 4. Brahmunachai
 5. Dengapadar
 6. Dhabalapur
 7. Dhanatara
 8. Gobindapur
 9. Gothagam
 10. K.karadakana
 11. Khirida
 12. Krushnachai
 13. Kulagada
 14. Kumarpani
 15. Kurula
 16. Mahupadar
 17. Narendrapur
 18. Pitala
 19. Seragada
 20. Takarada
 21. Tanahara
 22. Thuruburai