Bellaguntha Block, Ganjam District, Odisha

ganjam District Emergency Officer

Name
District Emergency Officer

ganjam Deputy Commissioner

Name
Shri Kulange Vijay Amruta,IAS

ganjam District Panchayat Officer

Name
Dharmananda Sethia

Panchayats

 1. Ambapua
 2. Bada Borasing
 3. Bada Pada
 4. Banka
 5. Benipoli
 6. Dhumuchai
 7. G.nuagaon
 8. Gangapur
 9. Gobara
 10. Inginathi
 11. Khairaputi
 12. Khetriyabarapur
 13. Mangalapur
 14. Netenga
 15. Pailipada
 16. Sasan
 17. Tanarada
 18. Udhura