కోలారు జిల్లా, కర్ణాటక

లోక్సభ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం

  కోలారు జిల్లా నేల పరిరక్షణ అధికారి

  పేరు
  Dr. Subbaiah H

  కోలారు జిల్లా లేబర్ ఆఫీసర్

  పేరు
  NIRANJAN G T
  ఫోన్

  శాసన సభలు

   నగరాలు

   టౌన్ మునిసిపల్ కౌన్సిల్

   1. Srinivaspur
   2. Malur
   3. Bangarapet
   4. Mulbagal

   సిటీ మునిసిపల్ కౌన్సిల్

   1. Kolar
   2. Robertson Pet

   సిటీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అవుట్ గ్రోత్

   1. Robertson Pet

   నిరోధకాలు

   1. Bangarapet
   2. Kolar
   3. Malur
   4. Mulbagal
   5. Srinivasapura

   ఇది ఉపయోగపడిందా?

   అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

   ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?