கோலார் மாவட்டம், கருநாடகம்

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  கோலார் District Soil Conservation Officer

  பெயர்
  Dr. Subbaiah H
  தொலைபேசி

  கோலார் District Labour Officer

  பெயர்
  NIRANJAN G T
  தொலைபேசி

  Legislative Assemblies

   Towns

   Town Municipal Council

   1. Srinivaspur
   2. Malur
   3. Bangarapet
   4. Mulbagal

   City Municipal Council

   1. Kolar
   2. Robertson Pet

   City Municipal Council Out Growth

   1. Robertson Pet

   Blocks

   1. Bangarapet
   2. Kolar
   3. Malur
   4. Mulbagal
   5. Srinivasapura

   இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

   அதற்காக மன்னிக்கவும்

   இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?