kra daadi ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ

  ਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ

   ਕੋਂਨਸ

   ਬਲਾਕ

   1. Chambang Cd Block
   2. Gangte
   3. Palin
   4. Tali Cd Block
   5. Yangte

   ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?

   ਉਸ ਲਈ ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾਂ

   ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?