kra daadi જીલ્લા, arunachal pradesh

લોકસભા સંસદીય મતદારક્ષેત્ર

  વિધાનસભાની બેઠક

   નગરો

   બ્લોક્સ

   1. Chambang Cd Block
   2. Gangte
   3. Palin
   4. Tali Cd Block
   5. Yangte

   શું આ મદદરૂપ હતું?

   તે વિશે માફ કરશો

   અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?