ಅಫಜಲ್ಪುರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Gangappa N
ದೂರವಾಣಿ

ಅಫಜಲ್ಪುರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #34

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
M Y PATIL
ಪಕ್ಷ
Indian National Congress
Election Date
2018-05-15

ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
DR. UMESH G JADHAV
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?