ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಲೋಕಸಭಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

  ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಹೆಸರು
  Gangappa N
  ದೂರವಾಣಿ

  ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

   ಪಟ್ಟಣಗಳು

   ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋಥ್

   1. Gulbarga

   ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್

   1. Gulbarga

   ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ

   1. Shahabad Acc

   ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

   1. Aland
   2. Sedam
   3. Chitapur
   4. Wadi

   ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ

   1. Shahabad Acc

   ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

   1. Afzalpur
   2. Chincholi
   3. Jevargi

   ಸಿಟಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

   1. Shahabad

   16 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್

   1. Afzalpur
   2. Aland
   3. Chincholi
   4. Chittapur
   5. Jewargi
   6. Kalburgi
   7. Sedam

   Was this helpful?

   Sorry about that

   How can we improve it?