Jhalawar-baran Loksabha Constituency, Rajasthan

jhalawar-baran Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Singh,shri Dushyant
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Raj Niwas, Dholpur, Rajasthan
Delhi Address
AB - 17, Tilak Marg, New Delhi - 110 001

Legislative Assemblies

  1. Anta
  2. Kishanganj
  3. Baran?Atru (SC)
  4. Chhabra
  5. Khanpur
  6. Jhalrapatan
  7. Dag (SC)
  8. Manohar Thana