Manohar Thana Assembly Constituency, Jhalawar, Rajasthan

manohar thana Assembly Constituency - #200

Elected MLA Name
GOVIND PRASAD
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-12-11

jhalawar-baran Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Singh,shri Dushyant
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Raj Niwas, Dholpur, Rajasthan
Delhi Address
AB - 17, Tilak Marg, New Delhi - 110 001