Khanpur Assembly Constituency, Jhalawar, Rajasthan

khanpur Assembly Constituency - #199

Elected MLA Name
NARENDRA NAGAR
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-12-11

jhalawar-baran Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Singh,shri Dushyant
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Raj Niwas, Dholpur, Rajasthan
Delhi Address
AB - 17, Tilak Marg, New Delhi - 110 001