కోలారు లోక్సభ నియోజకవర్గం, కర్ణాటక

కోలారు లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
S. MUNISWAMY
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు

  1. Sidlaghatta
  2. Chintamani
  3. Srinivaspur
  4. Mulbagal (SC)
  5. Kolar
  6. Bangarapet (SC)
  7. Malur
  8. Kolar Gold Field(SC)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?