ధర్మశాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, Kangra

kangra జిల్లా పంచాయితీ ఆఫీసర్

పేరు
Sh. Ashwani Kumar

ధర్మశాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 18

Sh. Kishan Kapoor
ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Sh. Kishan Kapoor
పార్టీ
(not set)
Address
Minister House No-7, Yates Place, Shimla-171002.
ఫోన్
Election Date
2017-12-18

kangra లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
Kishan Kapoor
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?