ધર્મશાલા વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Kangra

kangra District Panchayat Officer

નામ
Sh. Ashwani Kumar

ધર્મશાલા વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 18

Sh. Kishan Kapoor
ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Sh. Kishan Kapoor
પક્ષ
(not set)
Address
Minister House No-7, Yates Place, Shimla-171002.
ફોન
Election Date
2017-12-18

kangra લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Kishan Kapoor
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?