కూకట్‌పల్లి (మేడ్చల్ జిల్లా) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్

కూకట్‌పల్లి (మేడ్చల్ జిల్లా) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 46

ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Kondeti Chitti Babu
పార్టీ
Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
Election Date
2019-05-01

ఇది ఉపయోగపడిందా?

అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?