ಕುಕ್ಕಟಪಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

ಕುಕ್ಕಟಪಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #46

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Kondeti Chitti Babu
ಪಕ್ಷ
Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
Election Date
2019-05-01

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?