அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் லோக்சபா தொகுதி, அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்

அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
KULDEEP RAI SHARMA
கட்சி
Indian National Congress
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies


    இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

    அதற்காக மன்னிக்கவும்

    இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?