കൊല്ലെഗൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # Chamarajanagar

chamarajanagar ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

പേര്
Lakshman S.Kallannanavar
ഫോണ്‍

chamarajanagar ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

പേര്
VINUTHA D. M
ഫോണ്‍

കൊല്ലെഗൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 222

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
N Mahesh
പാർട്ടി
Bahujan Samaj Party
Election Date
2018-05-15

chamarajanagar ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
V. SRINIVAS PRASAD
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം

ഇത് സഹായകരമാണോ?

ക്ഷമിക്കണം ആ

എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?