ખેડા લોકસભા મતવિસ્તાર, Gujarat

ખેડા લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Chauhan Devusinh
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. Kapadvanj
  2. Daskroi
  3. Mehmedabad
  4. Dholka
  5. Mahudha
  6. Matar
  7. Nadiad

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?