નડીઆદ વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Kheda

નડીઆદ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 116

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Desai Pankajbhai Vinubhai(gotiyo)
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

ખેડા લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Chauhan Devusinh
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?