Eturunagaram(16) Block, Jayashankar Bhupalpalli District, Telangana

jayashankar bhupalpalli Deputy Commissioner

Name
Sri V. Venkateswarlu, IAS

jayashankar bhupalpalli Deputy Commissioner

Name
Sri V. Venkateswarlu, IAS

jayashankar bhupalpalli District Agriculture Officer

Name
Sri. K. A. Ghoush Hyder

Panchayats

 1. Ailapur(12)
 2. Buttaigudem(06)
 3. Chalpaka(11)
 4. Chinnaboinapally(17)
 5. Etur(07)
 6. Eturnagaram(14)
 7. Gurrevula (04)
 8. Kondai(13)
 9. Koyagudem(16)
 10. Mullakatta(08)
 11. Muppanapally(05)
 12. Rajannapet (02)
 13. Ramannagudem(15)
 14. Roheer(10)
 15. Sarvai (01)
 16. Shankaraj Palle(09)
 17. Shapally(18)
 18. Shiva Pur(19)
 19. Thupakulagudem (03)