bhilwara district, rajasthan

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Asind
  2. Shahpura(SC)
  3. Mandal
  4. Jahazpur
  5. Sahara
  6. Mandalgarh
  7. Bhilwara

  Towns

  Municipal Council

  1. Bhilwara

  Municipality

  1. Asind
  2. Gulabpura
  3. Shahpura
  4. Gangapur
  5. Jahazpur
  6. Mandalgarh

  Blocks

  1. Asind
  2. Banera
  3. Bhilwara
  4. Bijoliya
  5. Hurda
  6. Jahazpur
  7. Kotri
  8. Mandal
  9. Mandalgarh
  10. Raipur
  11. Sahara
  12. Shahpura