Asind Assembly Constituency, Bhilwara, Rajasthan

asind Assembly Constituency - #177

Elected MLA Name
JABBAR SINGH SANKHALA
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-12-11

bhilwara Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Baheria,shri Subhash Chandra
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
A-81, Subhash Nagar,
Delhi Address
Flat No. A-4, M.S. Flats, BKS Marg, New Delhi-110001