Malpura Assembly Constituency, Tonk , Rajasthan

malpura Assembly Constituency - #94

Elected MLA Name
KANHIYA LAL
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-12-11

tonk-sawai madhopur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Jaunapuria,shri Sukhbir Singh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
Jaunapuria House, Jaunapur, Mehrauli,
Delhi Address
Jaunapuria House, Jaunapur, Mehrauli, New Delhi