Tonk-sawai Madhopur Loksabha Constituency, Rajasthan

tonk-sawai madhopur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Jaunapuria,shri Sukhbir Singh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
Jaunapuria House, Jaunapur, Mehrauli,
Delhi Address
Jaunapuria House, Jaunapur, Mehrauli, New Delhi

Legislative Assemblies

  1. Bamanwas(ST)
  2. Malpura
  3. Niwai (SC)
  4. Gangapur
  5. Sawai Madhopur
  6. Tonk
  7. Khandar (SC)
  8. Deoli-Uniara