Tonk-sawai Madhopur Loksabha Constituency, Rajasthan

tonk-sawai madhopur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Sukhbir Singh Jaunapuria
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Bamanwas(ST)
  2. Malpura
  3. Niwai (SC)
  4. Gangapur
  5. Sawai Madhopur
  6. Tonk
  7. Khandar (SC)
  8. Deoli-Uniara