Alwar Urban Assembly Constituency, Alwar, Rajasthan

alwar urban Assembly Constituency - #66

Elected MLA Name
SANJAY SHARMA
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-12-11

bharatpur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Koli,shri Bahadur Singh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
"Meera Sadan" Gandhi Nagar, Sewar Road,
Delhi Address
C-1/20, Humayun Road, New Delhi-110003