Bharatpur Loksabha Constituency, Rajasthan

bharatpur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Koli,shri Bahadur Singh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
"Meera Sadan" Gandhi Nagar, Sewar Road,
Delhi Address
C-1/20, Humayun Road, New Delhi-110003

Legislative Assemblies

 1. Kaman
 2. Alwar Rural (SC)
 3. Ramgarh
 4. Nagar
 5. Alwar Urban
 6. Deeg-Kumher
 7. Kathumar (SC)
 8. Rajgarh-Laxmangarh (ST)
 9. Nadbai
 10. Bharatpur
 11. Weir (SC)
 12. Bayana (SC)