Nathana Block, Bathinda District, Punjab

Panchayats

 1. Bajoana
 2. Bath
 3. Bhaini
 4. Bhucho Kalan
 5. Bhucho Khurd
 6. Bibiwala
 7. Burj Dalla
 8. Burj Kahan Singh Wala
 9. Chak Bakhtu
 10. Chak Fateh Singh Wala
 11. Chak Ram Singh Wala
 12. Dhelwan
 13. Ganga
 14. Gidder
 15. Gobindpura
 16. Joganand
 17. Kalyan Malki
 18. Kalyan Sadda
 19. Kalyan Sukha
 20. Lehra Bega
 21. Lehra Dhurkot
 22. Lehra Khana
 23. Lehra Mohabat
 24. Lehra Sondha
 25. Mari
 26. Nathana
 27. Nathpura
 28. Poohla
 29. Poohli
 30. Sema
 31. Tungwali