bathinda district, punjab

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Rampura Phul
  2. Bhucho Mandi (SC)
  3. Maur
  4. Bathinda Rural (SC)
  5. Bathinda Urban
  6. Talwandi Sabo

  Towns

  Municipal Corporation

  1. Bathinda

  Municipal Council

  1. Rampura Phul
  2. Bhucho Mandi
  3. Goniana
  4. Sangat
  5. Kot Fatta
  6. Raman
  7. Maur

  Municipal Council Out Growth

  1. Rampura Phul

  Nagar Parishad

  1. Bhagta Bhai Ka
  2. Talwandi Sabo

  Blocks

  1. Bathinda
  2. Bhagta Bhai Ka
  3. Maur
  4. Nathana
  5. Phul
  6. Rampura
  7. Sangat
  8. Talwandi Sabo