Akarani Block, Nandurbar District, Maharashtra

nandurbar Deputy Commissioner

Name
Shri M.S.Kalshetty

Panchayats

 1. Aachpa
 2. Asali
 3. Astamba Re
 4. Bhogwade Kh
 5. Bhujgaon
 6. Bhusha
 7. Bijari
 8. Borwan
 9. Chhapari
 10. Chikhali
 11. Chinchkathi
 12. Chorwarde Bk
 13. Chulwad
 14. Dhanaju Bk
 15. Genda
 16. Ghatali
 17. Goramba
 18. Hathdune
 19. Kakarda
 20. Kakarpati
 21. Katri
 22. Khadkya
 23. Khamla
 24. Khandbara
 25. Kharawad
 26. Kharda
 27. Khutamodi
 28. Kundal
 29. Mandavi Bk
 30. Mankhedi
 31. Manwani Bk
 32. Modalgaon
 33. Mokh Bk
 34. Mokh Kh
 35. Mundalwad
 36. Nandalwad
 37. Padali
 38. Padamund
 39. Palkha
 40. Radikalam
 41. Rajbardi
 42. Roshmal Kh
 43. Sisa
 44. Son Bu
 45. Surwani
 46. Talai
 47. Toranmal
 48. Umrani Bk
 49. Varkhedi Bk
 50. Velkhedi