Raipur Loksabha Constituency, Chhattisgarh

raipur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Bais,shri Ramesh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
9, Ravi Nagar,
Delhi Address
85, Lodhi Estate, New Delhi - 110 003

Legislative Assemblies

  1. Bhatapara
  2. Baloda Bazar
  3. Dharsiwa
  4. Arang (SC)
  5. Raipur Rural
  6. Raipur City North
  7. Raipur City West
  8. Raipur City South
  9. Abhanpur