Bhatapara Assembly Constituency, Raipur, Chhattisgarh

bhatapara Assembly Constituency - #46

Elected MLA Name
SHIVRATAN SHARMA
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-12-11

raipur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Bais,shri Ramesh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
9, Ravi Nagar,
Delhi Address
85, Lodhi Estate, New Delhi - 110 003