Agroha Block, Hisar District, Haryana

hisar Deputy Commissioner

Name
Nikhil Gajraj

Panchayats

 1. Agroha
 2. Bhana
 3. Chikanwas
 4. Durjanpur
 5. Fransi
 6. Jagan
 7. Kalirawan
 8. Kanoh
 9. Khasa Mahajanan
 10. Kirara
 11. Kirmara
 12. Kirori
 13. Kuleri
 14. Landhari
 15. Mirpur
 16. Nangthala
 17. Sabarwas
 18. Sandol
 19. Sarangpur
 20. Shamsukh
 21. Siwani Bolan
 22. Thaska