hisar district, haryana

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  hisar Deputy Commissioner

  Name
  Nikhil Gajraj

  Legislative Assemblies

  1. Uklana (SC)
  2. Adampur
  3. Narnaund
  4. Barwala
  5. Nalwa
  6. Hansi
  7. Hisar

  Towns

  Municipal Council

  1. Hisar
  2. Hansi

  Municipal Council Out Growth

  1. Hisar

  Municipal Committee

  1. Barwala
  2. Narnaund

  Blocks

  1. Adampur
  2. Agroha
  3. Barwala
  4. Hansi-i
  5. Hansi-ii
  6. Hisar-i
  7. Hisar-ii
  8. Narnaund
  9. Uklana