Dholera Block, Ahmadabad District, Gujarat

Panchayats

 1. Ambali
 2. Anandpur
 3. Bhadiyad
 4. Bhangadh
 5. Bhim-talav
 6. Buranpur
 7. Cher
 8. Dhanala
 9. Dholera
 10. Gamph
 11. Gogla
 12. Gorasu
 13. Hebatpur
 14. Kadipur
 15. Kama-talav
 16. Kamiyala
 17. Kasindra
 18. Khun
 19. Mahadavepura
 20. Mingalpur
 21. Mundi
 22. Navagam-karana
 23. Ottariya
 24. Panchi
 25. Pipali
 26. Rahatalav
 27. Sandhida
 28. Sangasar
 29. Shella
 30. Sodi
 31. Valinda
 32. Zankhi