ahmadabad district, gujarat

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Viramgam
  2. Ghatlodia
  3. Sanand
  4. Ellisbridge
  5. Daskroi
  6. Vejalpur
  7. Vatva
  8. Dholka
  9. Dhandhuka

  Towns

  Municipal Corporation Out Growth

  1. Ahmadabad
  2. Ahmadabad (part)
  3. Ahmadabad (part)

  Municipality Out Growth

  1. Sanand
  2. Dholka
  3. Bavla

  Municipality

  1. Viramgam
  2. Sanand
  3. Bareja
  4. Dholka
  5. Bavla
  6. Barwala
  7. Dhandhuka

  Cantonment Board

  1. Ahmadabad Cantonment

  Blocks

  1. Bavla
  2. Daskroi
  3. Detroj
  4. Dhandhuka
  5. Dholera
  6. Dholka
  7. Mandal
  8. Sanand
  9. Viramgam