rajnandgaon district, chhattisgarh

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Khairagarh
  2. Dongargarh (SC)
  3. Dongargaon
  4. Rajnandgaon
  5. Khujji
  6. Mohla-Manpur (ST)

  Towns

  Municipal Corporation

  1. Rajnandgaon

  Municipality

  1. Khairagarh
  2. Dongargarh

  Nagar Parishad

  1. Gandai
  2. Chhuikhadan
  3. Chhuriya
  4. Dongargaon
  5. Ambagarh Chowki

  Blocks

  1. Chhuikhadan
  2. Chhuria
  3. Chowki (td)
  4. Dongergaon
  5. Dongergarh
  6. Khairagarh
  7. Manpur (td)
  8. Mohala (td)
  9. Rajnandgaon