దక్షిణ ఢిల్లీ లోక్సభ నియోజకవర్గం, ఢిల్లీ

దక్షిణ ఢిల్లీ లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
RAMESH BIDHURI
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు

  1. Palam
  2. Bijwasan
  3. Kalkaji
  4. Mehrauli
  5. Tughlakabad
  6. Ambedkar Nagar(SC)
  7. Badarpur
  8. Deoli (SC)
  9. Sangam Vihar
  10. Chhatarpur

ఇది ఉపయోగపడిందా?

అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?