ఈశాన్య ఢిల్లీ లోక్సభ నియోజకవర్గం, ఢిల్లీ

ఈశాన్య ఢిల్లీ లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
MANOJ TIWARI
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు

  1. Burari
  2. Karawal Nagar
  3. Timarpur
  4. Mustafabad
  5. Gokalpur (SC)
  6. Ghonda
  7. Babarpur
  8. Rohtas Nagar
  9. Seemapuri (SC)
  10. Seelam Pur

ఇది ఉపయోగపడిందా?

అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?