అహ్మదాబాదు (పశ్చిమ) లోకసభ నియోజకవర్గం లోక్సభ నియోజకవర్గం, గుజరాత్

అహ్మదాబాదు (పశ్చిమ) లోకసభ నియోజకవర్గం లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
DR. KIRIT P. SOLANKI
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు

  1. Ellisbridge