మడికేరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, Kodagu

kodagu జిల్లా నేల పరిరక్షణ అధికారి

పేరు
Shivamallu
ఫోన్

మడికేరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 208

ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Appachu Ranjan M P
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

మైసూరు లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
PRATHAP SIMHA
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?