నారాయణఖేడ్ (సంగారెడ్డి జిల్లా) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్

నారాయణఖేడ్ (సంగారెడ్డి జిల్లా) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 35

ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Dadisetti Raja
పార్టీ
Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
Election Date
2019-05-01

ఇది ఉపయోగపడిందా?

అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?