சிக்கிம்

முதலமைச்சர்

பவன் குமார் சாம்லிங்
பெயர்
பவன் குமார் சாம்லிங்
மின்னஞ்சல் முகவரி
வலைத்தளம்

சிக்கிம் State Governer

கங்கா பிரசாத்
பெயர்
கங்கா பிரசாத்
Address
Raj Bhavan, Sikkim
மின்னஞ்சல் முகவரி
வலைத்தளம்
தொலைபேசி

State Information Commissioner

M B Gurung
பெயர்
M B Gurung
தொலைபேசி
மின்னஞ்சல் முகவரி
வலைத்தளம்

மாவட்டங்கள்

State Assembly Constituencies

 1. 1 Yoksam-tashiding
 2. 2 Yangthang
 3. 3 Maneybung-dentam
 4. 4 Gyalshing-barnyak
 5. 5 Rinchenpong
 6. 6 Daramdin
 7. 7 Soreong-chakung
 8. 8 Salghari-zoom
 9. 9 Barfung
 10. 10 Poklok-kamrang
 11. 11 Namchi-singhithang
 12. 12 Melli
 13. 13 Namthang-rateypani
 14. 14 Temi-namphing
 15. 15 Rangang-yangang
 16. 16 Tumen-lingi
 17. 17 Khamdong-singtam
 18. 18 West Pendam
 19. 19 Rhenock
 20. 20 Chujachen
 21. 21 Gnathang-machong
 22. 22 Namcheybung
 23. 23 Shyari
 24. 24 Martam-rumtek
 25. 25 Upper Tadong
 26. 26 Arithang
 27. 27 கேங்டாக்
 28. 28 Upper Burtuk
 29. 29 Kabi Lungchuk
 30. 30 Djongu
 31. 31 Lachen Mangan
 32. 32 சங்கம், பௌத்தம்

Lok Sabha Constituencies

 1. சிக்கிம்