வேயால்பூர் Assembly Constituency, Ahmadabad, குசராத்து

வேயால்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி - # 42

Elected MLA Name
Chauhan Kishor Babulal
கட்சி
BJP
Election Date
2017-12-18

காந்திநகர் மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
AMIT SHAH
கட்சி
Bharatiya Janata Party
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address

இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

அதற்காக மன்னிக்கவும்

இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?